Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Żyrzyn  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Żyrzyn

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Żyrzyn.

Mapa Geoportal Żyrzyn
Mapa z granicą gminy Żyrzyn

Dane urzędu

Urząd Gminy Żyrzynul. Powstania Styczniowego 10Żyrzyn, 24-103

Tel: 81 8814226

Fax: 81 8814226

E-mail: ugzyrzyn@post.pl

Powiat: puławski

Województwo: lubelskie

Numer TERYT gminy Żyrzyn: 0614112

Witryna: www.zyrzyn.pl

Władze lokalne: Wójt Andrzej Bujekugzyrzyn@post.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Żyrzyna

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Żyrzyn to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Żyrzyn na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Żyrzyna, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Żyrzyna, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Żyrzyna

Gmina Żyrzyn w liczbach

Powierzchnia gminy Żyrzyn*

129 km2

959 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Żyrzyn*

6 411 mieszkańców

1464 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Żyrzyn*

50 mieszkańców na km2

1553 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Żyrzyn

Geoportal Żyrzyn prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Żyrzyn, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Żyrzyn.

Dostęp do danych Geoportalu Żyrzyn

Jak powstał Geoportal gminy Żyrzyn?

Geoportal Żyrzyn powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Żyrzyn, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Żyrzyn.

Geoportal Żyrzyn umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Żyrzyn oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Żyrzyn, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Żyrzyn

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Żyrzyn?

Informacje na Geoportalu Żyrzyn

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Żyrzyn?

Korzyści z Geoportalu Żyrzyn

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Żyrzyn?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Żyrzyn.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Żyrzyn łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Żyrzynie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Żyrzyna zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Żyrzyn, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Żyrzyn oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Żyrzyn. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Żyrzyna możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Żyrzyna. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Żyrzyn. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Żyrzyn.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Żyrzynie.

  Geoportal gminy Żyrzyn posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Żyrzyn. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Żyrzynie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Żyrzyn przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Żyrzynie.

  W Geoportalu Żyrzyn przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Żyrzyn. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Żyrzynie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Żyrzyn zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Żyrzyn, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Żyrzyn oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Żyrzyn.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Żyrzyn. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Żyrzyn są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Żyrzyn podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Żyrzyn.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Żyrzynie. W Geoportalu gminy Żyrzyn udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Żyrzynie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Żyrzyn.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Żyrzyn. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Żyrzyn.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Żyrzyn, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Żyrzyn. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Żyrzyn.

 • Zabytki w gminie Żyrzyn

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Żyrzyn. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Żyrzyn oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Żyrzyn.

 • Informacje o wyborach w gminie Żyrzyn

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Żyrzyn. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Żyrzyn i wiele istotnych informacji.

Geoportal Żyrzyn dla mieszkańców

Geoportal Żyrzyn jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Żyrzyn. Na mapie Żyrzyna sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Żyrzyn mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Żyrzyn. Korzystając z map Geoportalu gminy Żyrzyn w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Żyrzyn są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Żyrzyn dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Żyrzyn dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

geomapa polski

Geomapa Polski - internetowa mapa terenu, działki, satelita

Przejdź do wpisu